Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Patrick Marine sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 155.

2. Kontakt z administratorem danych osobowych

Z administratorem danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: contact@patrickmarinecharters.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Dane osobowe zbierane przez administratora

Administrator zbiera dane osobowe użytkowników strony internetowej www.patrickmarinecharters.com w następujących celach:

 • umożliwienia użytkownikom korzystania z usług oferowanych przez stronę internetową,
 • prowadzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze strony internetowej.

Administrator zbiera następujące dane osobowe użytkowników:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres IP,
 • dane dotyczące korzystania ze strony internetowej (np. historia przeglądania, kliknięcia, preferencje).

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie następujących podstaw prawnych:

 • zgody użytkownika,
 • niezbędności przetwarzania do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem,
 • niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • uzasadnionego interesu administratora.

5. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • podmiotom świadczącym usługi hostingowe,
 • podmiotom świadczącym usługi marketingowe,
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe,
 • organom państwowym w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane do państw trzecich, w tym do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. W takim przypadku przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

7. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

8. Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Zmiana Polityki prywatności

Polityka prywatności może być zmieniana. O wszelkich zmianach w Polityce prywatności użytkownicy będą informowani na stronie internetowej.

10. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki prywatności można skontaktować się z administratorem danych osobowych.

W naszej ofercie posiadamy ponad 3000 sprawdzonych i polecanych luksusowych jednostek. W celu znalezienia idealnego jachtu zachęcamy do kontaktu z nami.

Certyfikaty:

Authorised user of MYBA E-contract
YACHTFOLIO subscriber

Jesteśmy członkiem następujących organizacji:


Member

Kontakt

Patrick Marine Charters
Warszawa | Monaco
PL: +48 501 446 233
MC: +33 680 864 973
contact@patrickmarinecharters.com

napisz wiadomość

Formularz kontaktowy

  * pole wymagane

  zapisz się do newslettera

  zapisz się do newslettera

   * pole wymagane